top of page

Opinions & Articles

Search

הרצאות

יצירת מקום לנחל
02:19
ים המלח מנקודת מבט של תכנון אזורי עם מוטי קפלן
01:10:02

ים המלח מנקודת מבט של תכנון אזורי עם מוטי קפלן

מפגש עם מוטי קפלן. --------------- מוטי קפלן, גיאולוג בהשכלתו, מתכנן, עורך תמ"א אחת, תכנית המתאר הארצית האחודה, יועץ למנהל התכנון, במשרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, רשות הטבע והגנים, קרן קיימת לישראל ועוד. תחומי ההתמחות העיקריים שלו כוללים מדיניות שמירה וטיפוח שטחים פתוחים ומשאבי סביבה; חופים, נחלים וחקלאות. קפלן ערך תכניות מתאר ארציות אחדות, ביניהן: תמ"א 22 – יער וייעור, תמ"א 13 – חופי אילת, תמ"א 1/35- תכנית המתאר הארצית המשולבת, תמ"א 41 – תכנית המתאר הארצית למשק האנרגיה, תכנית מתאר מחוזית למחוז ירושלים ואחרות. קפלן גם מייעץ למדינות באפריקה, דרום אמריקה ואסיה בנושאי פיתוח אזורי וסביבה. וכן ל-UNDP (United Nations Development Programme) בנושאי יישום אמנת ריו, דרכי התמודדות עם משבר האקלים, הגנת המגוון הביולוגי, ומניעת תהליכי מדבור והידלדלות קרקעות. עבודתו המקצועית משולבת בהוראה בפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון, ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.
מוטי קפלן -  מתכנן ערים ועורך תמא 1 - תמא אחת - היבטים נופיים מעשיים לאדריכלי נוף