top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תMoti Kaplan

?הנחל והעיר - הילכו שניים יחדיו

לפני כעשור התפרסם מסמך מדיניות הקורא לתכנון הנחל העובר בעיר, כחלל ציבורי ליניארי מרכזי, שלאורכו רצף שימושי פנאי, טבע, תרבות, כמערך שלם אחד.

לרעיון זה ניתן מקום בתמ"א אחת בפרק הנחלים, בסעיף מיוחד המוקדש לנחל העובר בעיר:

''שילוב הנחל במערך השטחים הפתוחים של הישוב, תוך שמירת תפקודי הניקוז.

עדיפות לשימושים המיועדים לציבור הרחב כגון מבני ציבור ותרבות, אכסון מלונאי, מסעדות, בתי קפה, טיילת, תוך עירוב שימושם עם מגורים. הפניית חזיתות ראשיות אל הנחל ועיצובן כחזית-נחל.

שמירת הרציפות לאורך הנחל ושמירת מבטים וצירים לכיוון הנחל''.

פארק המסילה בירושלים, הנמצא בחלקו לצד אפיק נחל רפאים, תוכנן ברוח זו. רעיון הרציפות לאורך הנחל, הסרת גדרות ושבירת מחיצות בין חלקי העיר, כל אלה קבלו ביטוי ציורי, שהיה השראה לרעיון הקמת הפארק (פורסם זה לא כבר בספר ''קסם ירושלמי'' מאת עידית שכטר-פייל, בהוצאת כנרת):




Comentarios


bottom of page