top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תMoti Kaplan

פרק חופי הים בתמ''א 1

תמ"א אחת מייחדת פרק עצמאי ונפרד לחופי הים בשל חשיבותם, הן מבחינת ערכי הטבע והנוף ובעיקר מפני שחופי הים הם מוקדי פנאי ונופש ראשונים-במעלה, בעיקר לאוכלוסייה הרבה המצטופפת בערי החוף. תמ"א 1 מעדכנת ומחדשת את תמ"א 13, תכנית המתאר הוותיקה לחופי-הים, אשר הוכנה לפני כ-40 שנה.


מה הם החידושים העיקריים של תמ''א 1 ביחס לחופים?


תמ''א 1 מניחה יסודות לתכנון חופי הים: ראשית נקבע כי חופי הים הם נחלת-הכלל, שייכים, פתוחים ונגישים לכלל הציבור. תחום -10 מטר מקו החוף ישאר תמיד פתוח, ללא בניה, למעט שירותי חוף, סככות מציל, וכדומה, הנדרשים לרווחת הציבור.

הרציפות לאורך החוף נקבעה כעיקרון יסודי, המאפשר הליכה לאורך חוף הים, מצפון לדרום, וללא הפרעות, חסמים וגדרות. הרציפות והפתיחות חשובים בארץ כה קטנה וצפופה, הם מגבירים את הרגשת המרחב וההנאה מן השטח הפתוח בכלל, וחופי הים בפרט.

תמ''א 1 מדגישה את חשיבות הצירים הפתוחים מן העיר אל החוף: מבטים, צירי הליכה, זרימת אויר וחיזוק ההרגשה כי העיר השוכנת לחוף הים היא אכן "עיר ימית" הקשורה לים ונהנית ממנו.

בקו הבינוי הראשון מול הים, (מעבר ל 100 מ') יועדפו שימושים ציבוריים - שטחי טבע ופארקים, מבני תרבות, בתי-קפה, מסעדות, וכן תיירות ונופש, הנהנים מחוף הים.


https://www.kaplanplanners.com/tama1?lang=he - למידע נוסף אודות תמ"א 1


Comments


bottom of page