top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תMoti Kaplan

תמ"א 1 אהובתי

תוכנית מתאר ארצית, או תוכנית בכלל, אינה בדרך כלל מושא לאהבה, אך כבר היו דברים מעולם. גם פיגמליון נשבה בקסמיו של פסל מעשה ידיו, והתאהב בו. בדברים הבאים אנסה להסביר את ייחודה של תמ"א 1, ואת הבשורה הטמונה בה.


תמ''א 1 היא תוכנית המאחדת את רוב תוכניות המתאר הארציות. ראשיתה בהחלטת ממשלה "להכנת תוכנית מתאר ארצית אחת, אשר תפשט ותאחד תוכניות ארציות... לאור ריבוי התוכניות ופירוטן, הנעדרות בהירות ושקיפות, כוללות סתירות, קשות להתמצאות, משמשות כר לדיונים משפטיים". מהלך זה עשוי היה לצטמצם לכינוס תוכניות ואיחודן (מעין קומפילציה), אך בפועל נוצלה ההזדמנות ליציקת תכנים חדשים למערכת התכנון הארצית.


כיום, לכל נושא תוכנית מתאר ארצית משלו: תוכנית למים, תוכנית לחשמל, לפסולת, למחצבות, ליערות כו'. התוכניות אמורות לשמור על האינטרס הציבורי. על משאבי הקרקע, לספק שטחי מגורים, למנוע חסימת חופי ים, להבטיח הקמת מתקני התפלה, תחנות כוח ועוד. צר עולמה של תוכנית מתאר נושאית בודדת. היא מרחיבה בתחום עיסוקה, אך אינה מביטה מעבר לגבולותיה. כך תוכנית לשמורת טבע, דאגתה הבלעדית תהיה לחי ולצומח, ותוכנית למתקן אנרגיה תתרכז בהשגת יעילות מקסימלית בפעולתו, בלא שים לב יתר על המידה לתוצאות פעולתו. עם השנים נוצרו מאות תוכניות כאלה, ומערכת התכנון, שהיתה אמורה לגבש מדיניות תכנון ארצית, נהפכה לכבדה ומסורבלת.


מצב זה יצר מבוכה וחוסר בהירות. מעטים מסוגלים למצוא את דרכם בין שפע התוכניות. הן נוצרו על פני כ–60 שנה, ב"שפות תכנון" שונות, יש בהן חזרות, פרקים שנהפכו למיושנים ואינם עולים בקנה אחד עם התנאים הנוכחיים, ופרטים שאין מקומם בתכנון הארצי. לא למטרה זו נחקק חוק התכנון והבנייה, הקובע כי "תוכנית המתאר הארצית תקבע את תכנון שטח המדינה כולה". החלטת הממשלה יצרה הזדמנות להחזיר את כוונת החוק המקורית: תוכנית ארצית אחת, המאגדת נושאים שונים, ויש בה הרמוניה ושלמות.


אך כיצד אפשר לאחד תוכניות שונות וזרות, כאשר לכל תוכנית נושא משלה, והיא שקועה בו לפרטיו? כיצד לאחד נושאים מרוחקים — מים, מסילות ברזל, יערות, חופים... וליצור מהם מערכת אחת? התשובה לכך ניתנה במיקודה של תמ"א 1 בעיקרי הדברים. כל תוכנית מתאר ארצית נושאית מספרת סיפור משלה. ניתן לספרו באריכות ובפירוט, אך ניתן גם לתמצת את ליבתו. לדוגמה, ליבת פרק החופים היא החוף כ"נחלת הכלל", ובשורתה — הנגשה מרבית של החוף לציבור. ליבה זו משותפת גם ליערות ולשמורות טבע. שמירה עליהם ועל רציפותם והנגשתם הינם "לב העניין". ליבת פרק קווי התשתית היא שילובם והצמדתם במסדרונות משותפים, להשגת יעילות ולחיסכון בקרקע, והתמונה המלאה — תשתיות ושטחים פתוחים — באה לידי ביטוי בהנחיות לאופן מעבר קווי תשתית בשטחים בעלי ערך. כך נשמרים רציפות וערכי טבע, תוך מתן מענה לצורכי הפיתוח, וכך, בהסתכלות כוללת, שואפת תמ''א 1 להגיע לשלמות אחת.


שפת התכנון הוותיקה, המשופעת בפרטים, הקשתה על האפשרות לראות את התמונה הכוללת. תמ"א 1 העדיפה שפת כללים. כדברי הרמח"ל, שהוצבו כמוטו בראש התוכנית: ''מספר הפרטים עצום, ואי אפשר לאדם לדעת את כולם... וראוי להשתדל לדעת כללים. הכלל בטבעו כולל הרבה פרטים, וכשתשיג כלל אחד יתבררו מאליהם הפרטים" ("ספר הדרכים").


כמה דוגמאות לכללי תמ''א 1:

  • הצמדת ושילוב תשתיות, להשגת יעול ולצמצום פגיעה וקיטוע בשטחים פתוחים.

  • חובת תיאום התכנון בין הגורמים.

  • מיזעור השפעות סביבתיות לעת תכנון תשתיות ומבנים.

  • הכללים הללו יחולו כל תוכנית ובכל מצב: בין אם מדובר בהקמת מתקן התפלה, אתר פסולת או תחנת כוח, ובין אם בהנחת מסילת ברזל, או בבניית מרכז מבקרים בשמורת טבע.

זאת ועוד: תוכניות המתאר כתובות בלשון משפטית, נהירה למתי־מעט, בעיקר אנשי מקצוע בתחומי תכנון ובנייה. תמ"א 1 "מתרגמת" את שפת התוכניות הוותיקות לשפה בהירה וקלה, שווה לכל נפש, ועם זאת מדויקת ומשקפת את תכניהן. לדוגמה, שפת השלילה הרווחת בתוכניות נהפכה לשפה ''חיובית'' בתמ"א 1: נוסח ישן: "לא תאושר תוכנית למאגר, אלא אם יובטח שלא יהיה בהקמתו ותפעולו בכדי לפגוע בבטיחות טיסה בשל מפגעי ציפורים''. נוסח חדש: ''תוכנית למאגר תבטיח, כי הקמתו ותפעולו לא יפגעו בבטיחות טיסה בשל מעוף צפורים''. יתרונות "שפת חיוב" ברורים: היא מבחינה בין המותר לאסור, ותהיה תמיד קצרה ובהירה.


השינויים שבתמ"א 1 עוררו באופן טבעי חששות והתנגדויות רבות. כך למשל התקיים דיון סוער על גישת התוכנית לחופי הים. בסופו של דבר, יושרו ההדורים. שבע שנים תמימות ארכה המלאכה, מתוך רצון להשיג הסכמה מלאה מצד כל הגורמים המעורבים בתכנון. הפסד הזמן יצא בשכר הצבעה פה אחד בישיבת המועצה הארצית בתחילת חודש זה בעד התוכנית.


במקרים לא מעטים מתרכזת תוכנית בתחום עיסוקה, מפרטת ומעצימה אותו, והאדם — הוא נשכח מלב. תמ"א 1 קושרת בין כלל הנושאים, יוצרת מהם תמונה שלמה, ושמה את האדם בראש מעייניה. מבחינה זו, היא מעין בריאה חדשה; רצון להשיג עולם טוב יותר, מאוזן, בר־קיימא, הרואה את טובת הכלל לדור הזה ולדורות הבאים. הרי לכם סיבות חשובות להתאהבות...
Comentarios


bottom of page