top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

חופים הם לפעמים געגועים לנחל

ראיתם פעם חוף שנחל עזבו?

בהחלט.

חופים היו בעבר נפרדים מנחלים -

תמ"א 13 עסקה בחופים.

תמ"א 34/ב/3 עסקה בנחלים.

לא היה קשר בין החוף והנחל. היו געגועים...

באה תמ''א אחת וחיברה ביניהם:

שפך הנחל לים, מפגש אקולוגי מסעיר בין מים מתוקים למים מלוחים, סביבה ייחודית ראויה לתשומת-לב ושמירה מעולה.

שפך הנחל לים נע ונד במשך השנים על פני שטח גדול.

תמ"א אחת מביאה את הנחל לפרק החופים, וקובעת כי "שפך הנחל בתחום הפעיל (תחום נדידת הנחל החותר לים), יוותר ... במצבו הטבעי...".

ובכך, בסימן חג האהבה, נפגשו להם הנחל והים.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page