top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

כל סיום הוא התחלה חדשה

עם כניסתה לתוקף של תמ"א אחת, בטלות התכניות הותיקות.

מיום 28.1.20 אנו חיים בלעדיהן.

הפרידה קשה.


למען האמת, אני סבור כי כדאי שהתכניות הותיקות יוסיפו וילוו את תמ"א אחת - במחשבה העומדת מאחוריהן, בעמל ובידע הרב אשר הושקעו בהן.


למשל, תמ"א 22 - שוב אני חוזר אליה (הראשונה שלי). הנה לפנינו דברי ההסבר לתמ"א 22 שיצאו בשנת 2010, ומצגת המסכמת אותם - שניהם בלינק המצורף.


המעיינים בפרקי תמ"א אחת, ובעיקר בפרק שטחים מוגנים, יווכחו במחשבה אשר הושקעה בבניית תכנית המתאר הארצית ליערות, ויסתייעו בה - גם כאשר הם שקועים בתמ"א אחת.

בהמשך, יוצגו תכניות נוספות, הגותן ותפיסתן, כמלוות את פרקיהן המקבילות בתמ"א אחת.


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page