top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

על תכנון, בנייה והצפות

יערות, חורש טבעי, שטחי מרעה ועשב, שדות, מטעים, טרשים במדבר - בכולם יורד הגשם ומחלחל אל מי-התהום. כאשר הם נאטמים על ידי בינוי לסוגיו, נתקל הגשם במחסום בלתי עביר, והוא פונה כנגר-עילי למורד. כאשר עוצמת הגשם חזקה, אנו עדים לשטפונות, הצפות ופגיעות בחיי-אדם וברכוש.


הצפות בגעתון. בנייה במעלה האגן רק תחמיר את הבעיה (צילום: נינה אלומות עמיר)


כל שנה נאטמים בארץ כ- 10,000 דונם ומעלה, ההולכים ומגבירים את נזקי הסחף והשטפונות. הבנייה במודיעין באגן נחל-איילון, למשל, תורמת להגברת הנגר-העילי, ולשטפונות במורד האיילון - בין-היתר בשכונותיה הדרומיות של תל-אביב.


הפניית הפיתוח להרווית השטחים הבנויים, והימנעות מאטימת קרקעות נוספת (כן, זה אפשרי) היא אמצעי-המניעה הראשון במעלה לאיומי השטפונות - ועוד לא אמרנו דבר על פגעי משבר האקלים שיילכו ויחריפו את הבעיה.

המרת שטחים פתוחים לבנייה (מודיעין) ואטימתם המוחלטת יוצרת נגר-עילי, שתוצאותיו ניכרות בהצפות נחל אילון בתל-אביב (התמונה מתוך gov map ישראל)

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page