top of page
Search
  • Writer's pictureMoti Kaplan

תמ"א אחת - מדריך קריאה

תמ"א אחת מול התכניות הותיקות


עם כניסת תמ"א אחת לתוקף, בטלות התכניות הותיקות הכלולות בה. חלקן ליוו אותנו שנים ארוכות, שנות-דור ומעלה, חלקן צעירות לימים. ציבור המתכננים התרגל אליהן - זה הזמן להיפרד.


במהלך השבועיים הקרובים נציג באתר האינטרנט המקושר כל אחת מן התכניות הותיקות - רקע, היסטוריה, השפעה ובעיקר - כיצד משתקפת התכנית הותיקה בתמ"א אחת, אלו שינויים נעשו בה, בהוראות ובתשריט.


ואלו התכניות:


בטור הימני - שמות התכניות הותיקות המתבטלות היום; בטור השמאלי - הפרקים המקבילים בתמ"א אחת.הצגה זו אינה בבחינת דברי פרידה; אפשר לראותה כ"מדריך קריאה" בתמ"א אחת, לאחר שהורגלנו כולנו בקריאתן של התכניות הותיקות.


נפתח בתמ"א 13 - חופי ים תיכון.

התכנית הראשונה המוחלפת, אולי הידועה והמשפיעה מכל, תמ"א 13 חופים, הומרה לפרק חופים בתמ"א אחת.


דף מול דף תוצג תמ"א 13 מול פרק החופים בתמ"א אחת. נשווה את תשריטי התכניות, ונתבונן בחופי-הים, בעיניה של תמ''א אחת.


נצא למסע ביום ראשון הקרוב...

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page