top of page

תכנית פארק המסילה

מסילת הברזל ההיסטורית נמתחת לאורכו של נחל רפאים. הנחל ומסילת הברזל שלאורכו חוצים את דרום מערב ירושלים בתוואי אורכי העובר בליבו של מערך מרקמים עירוניים מגוונים – מקניון מלחה ותחנת הרכבת החדשה, דרך שכונת בית צפפא המתאפיינת במרקם כפרי – חקלאי, בתווך שבין אזור התעשייה תלפיות ושכונת גוננים, צומת אורנים, שכונת בקעה ודרך מתחם הבילוי והפנאי המתהווה באזור התחנה הישנה אל גבעת התנ"ך – אתר טבע עירוני הצופה אל העיר העתיקה וגיא בן הינום. כיום אין קשר אורבני תפקודי בין המתחמים השונים, התוואי עצמו מהווה חיץ עירוני מוזנח, כעין "חצר אחורית" לשכונות המגורים ולאזור התעשייה, ובינו ובין המרקמים העירוניים קיימת עדיין גדר שאינה מאפשרת מעבר.

העבודה שלפנינו מבקשת להציע מנגנון איחוי רקמות והתחדשות עירונית של דרום מערב ירושלים לאורכו של התוואי המהווה חיץ עירוני כיום. מספר נקודות ייחודיות עומדות בבסיס זיהוי הפוטנציאל:

רציפות – לעיתים נדירות ניתן לזהות בליבו של מרקם עירוני בנוי, אפשרות ליצירת מערך רציף של שטחים פתוחים ושימושי פנאי ונופש. לאורכו של נחל רפאים, ובשל המהלך ההיסטורי של שמירת זכות הדרך לטובת מסילת הברזל, אנו עדים לסיטואציה נדירה שיש למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בה.

קישוריות – שימוש בתוואי הנחל וחצייתו (לרוחב) מאפשרת קשר רגלי, כדי מרחק דקות ספורות של הליכה/רכיבה על אופניים, בין שכונות המגורים, מוקדי הציבור (בתי הספר, מנהלים קהילתיים) ואזורי הבילוי והמסחר המתפתחים בתלפיות ולאורך רחוב עמק רפאים.

Capture 2.JPG

אילוסטרציה סכמטית לתכנית

שטחים פתוחים נרחבים – לאורכו של תוואי המסילה מספר מקטעים של שטחים פתוחים רחבי ידיים המהווים את עתודת השטחים הפתוחים האחרונה של דרום מערב העיר. מיקומם של השטחים הפתוחים במורד הנחל, בליבו של מרקם עירוני צפוף ומתחדש, מאפשרת פוטנציאל ציפוף והתחדשות עירונית אינטנסיבית לאורכם.

נחל עירוני – מוצעת תפיסת פארק ליניארי, לאורכו של נחל רפאים, כנחל עירוני, המאפשר זרימת מים, וחיזוק תשתיות טבע עירוני לטובת שכונות המגורים הקיימות והמתפתחות לאורכו. 

מגוון שימושים אטרקטיבי. פיתוח דופן אזור התעשייה כאזור בילוי ותרבות – חשיבות רבה נודעת להגדרת דפנות הפארק המוצע ויצירת קשר מיטבי דרך הפארק בין שכונות המגורים לבין עצמן, ובינן לבין מוקדי תרבות ובילוי קיימים ומוצעים. כחלק מהתפיסה הכללית מוצע פיתוח דופן אזור התעשייה תלפיות בחלק הפונה אל הפארק כמרכז בילוי ותרבות, תוך שימוש והפניית חזיתות הבינוי הקיים אל הפארק. כן ניתן לזהות פוטנציאל להגדרת מוקד עירוני סביב צומת אורנים ויצירת קשר למרכז הבילויים והמסעדות ברחוב עמק רפאים.

DSC_7434.JPG
bottom of page