top of page

מאז ומעולם היתה ארץ ישראל אבן שואבת למבקרים ותיירים. כיום הופכת התיירות להיות גורם מרכזי בחיי המדינה ורבה השפעתה בתחומים רבים ומגוונים – בתחומי החברה, הכלכלה והסביבה. פרישת התיירות, השלכותיה וזיקתה לכלל התחומים – כל אלה נדרשים לתכנון והסדרה ברמה מקיפה וכוללת. המסגרת הנאותה לכך הינה תכנית מתאר ארצית, במערכת תכניות המתאר המכוונות וקובעות את מדיניות התכנון הארצית.

בין תכניות התיירות שנעשו במשרד: תמ"א 12 תכנית המתאר הארצית לתיירות, תכנית אב לפיתוח התיירות ביפו, תכנית אב לפיתוח התיירות בגליל העליון, תכנית אב לפיתוח התיירות בעין כרם בירושלים ועוד.

תיירות

תכנון ופיתוח

תכנית אב

לפיתוח התיירות ביפו

תמ"א 12

תכנית מתאר ארצית לתיירות ונופש

שערים.jpg
bottom of page