top of page

חשבו על דמותה של ישראל, ומייד יעלו בדמיונכם נופי החקלאות והכפר: תלמים חרושים עד קו האופק, שדות כותנה מלבינים, פרדסים ירוקים מנוקדים כתום, עצי זית מכסיפים בינות טרסות אבן, תמונות ומראות מעברה של הארץ, דרך דברי ימים עמוסי תהפוכות, ועד לנוף המתהווה והמתחדש בימינו אלה. הנוף החקלאי, הנוף הטבעי והנוף הבנוי, מרכיבים את דמותה של הארץ. הנוף הבנוי - חותמו של האדם טבוע בו. הנוף הטבעי - ניכר בו עדיין רישומם של מעשי שמים. בנוף החקלאי נמצא שילוב בין מעשה אדם ומעשה שמים, ומבחינה זו רב בו הגיוון והעניין - ולצידם האתגר.

תכנית להגנה על שטחים חקלאיים במחוז מרכז, נעשתה עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר בישראל. תכניות פיתוח חקלאי נעשו במדינות אפריקה, המזרח הרחוק ומזרח אסיה.

חקלאות
תכנון, פיתוח ושימור

טרסות חקלאיות

הצעה לאונסק"ו

שילוב חקלאות

בפארקים ואזורי נופש מטרופוליניים

חקלאות אדם נוף

עתיד החקלאות בארץ ישראל

11.jpg
שער פארקים מטרופוליניים.jpg
חקלאות אדם נוף.png
bottom of page